6 ngày

22 giờ

33 phút

12 giây

Doanh nghiệp của bạn đang: 

- Không có chiến lược và giải pháp để quản lý đội ngũ sales - đặc biệt với đội ngũ quy mô lớn, phân nhánh nhiều

- Không xác định được mục tiêu và xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên

- Không đánh giá được năng lực và hiệu suất làm việc của Sales để khen đúng người - sửa đúng lỗi

- Chưa chuẩn hoá được quy trình từ giao việc đến thực hiện nhiệm vụ, tối ưu công việc và bảo vệ lợi ích cho sales

THÔNG TIN SỰ KIỆN:

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM DỰ SỰ KIỆN ?

 Lên chiến lược và triển khai kế hoạch bán hàng bài bản cho đội ngũ bán hàng ở nhiều quy mô khác nhau

 Hiểu được cách "nhìn người", "dùng người" hợp lý, hiệu quả

 Nắm được phương pháp và công cụ hỗ trợ rà soát, báo cáo, đánh giá chất lượng đội ngũ bán hàng

 Biết cách xây dựng và áp dụng KPI - OKR vào thực tiễn để tạo động lực và tăng hiệu suất của nhân viên sales

AI nên tham gia sự kiện này ?

Giám đốc bán hàng

Quản lý phòng kinh doanh, đội nhóm sales

Start up, SMEs đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh

Các Doanh nghiệp đang sở hữu đội ngũ sales đông đảo, trải rộng nhiều cơ sở

THỜI Gian & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian
10h - 11h, 28/05/2022

Địa điểm
Webinar trực tiếp trên Zoom và fanpage CafeF, CafeBiz